جلسه مسئولان دانشگاه فنی امام محمدباقر(ع) با مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان برگزار شد.

جلسه مسئولان دانشگاه فنی امام محمدباقر(ع) با مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان برگزار شد.

جلسه مسئولان دانشگاه فنی امام محمدباقر(ع) با مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در این جلسه دکتر زربخت انصاری، مدیر مرکز رشد به معرفی واحدها و هسته‌های مستقر در مرکز رشد پرداخت.

در ادامه جلسه بر لزوم همکاری مرکز رشد طبرستان و دانشگاه فنی امام محمدباقر(ع) در حوزه‌های مختلف خصوصاً در بخش کشاورزی تاکید شد.

در پایان جلسه، بازدید کلی از امکانات و آزمایشگاه مرکز صورت پذیرفت.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات