دکتر صادقی، مشاور و ارزیاب ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری خوزستان بازدید نمودند.

دکتر صادقی، مشاور و ارزیاب ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری خوزستان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خوزستان: دکتر صادقی، مشاور و ارزیاب ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  روز دوشنبه مورخ ۱۴ مهرماه ۹۹ از پارک علم و فناوری خوزستان بازدید نموده و طی نشستی با دکتر کاظمی نژاد، رئیس پارک علم و فناوری خوزستان از فعالیت‌ و عملکرد شرکت‌های تابعه این سازمان مطلع شدند.

هم چنین بعد از این نشست، دکتر صادقی از تعدادی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خوزستان، خانه استارتاپ اهواز و مراکز رشد واحد های فناور تابعه پارک به صورت حضوری و ویدیو کنفرانس  بازدید بعمل آورده و در جریان فعالیت‌های شرکت های مستقر قرار گرفتند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خوزستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خوزستان

  پارک علم و فناوری خوزستان

  پارک علم و فناوری خوزستان یک پارک علم و فناوری در شهر اهواز می باشد

   نظرات