بزرگترین رویداد برنامه نویسی تلفن همراه کشور برگزار شد

هشتمین دوره ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور مسابقات توسط گروه sharif ICT و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و معاونت علمی ریاست جمهوری به تاریخ ۱۲ و ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹ در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با حضور ۲۰۰ نفر از نخبگان برنامه نویسی از کل کشور در قالب ۷۵ تیم به صورت حضوری برگزار شد. لازم به ذکر است از ۷۵ تیم وارد شده در مسابقات ۴۷ تیم وارد جدول رتبه بندی رویداد شدند. پس از دو روز مسابقه با نظر تیم داوری ۱۱ تیم به مرحله نهایی راه یافتند. این مرحله در روز سوم مسابقه و در تاریخ ۱۴ مهر به صورت غیر حضوری برگزار شد و تیم‌ها به ارائه خروجی خود در مسابقات پرداختند. در نهایت با توجه نمرات فنی در مرحله اول و نمره ارائه ایده در مرحله دوم رتبه بندی تیم‌ها به زیر اعلام شد. شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش شرکت تجارت الکترونیک پارسیان حسین پور جلیلی خراسنان رضوی|مشهد تهران|شهرستان بهارستان تهران|بهارستان بهمن آبادی حسن زاده تهران|رباطکریم محمد جواد خراسان رضوی|مشهد خراسان رضوی|مشهد خراسان رضوی|مشهد خراسان رضوی|مشهد خراسان رضوی|مشهد خراسان رضوی|مشهد البرز|نظر آباد اطهری نیا تهران|تهران شهرزیبا خیابان مرادی سید علی دوازده به بعد سید امیر محمد حسینی پور مازندران|بابلسر مازندران|بابلسر مازندران|بابلسر کردستان|سنندج کردستان|سنندج آذربایجان شرقی| تهران|قدس محمد علی مازندران|آمل مازندران|آمل تهران|اسلامشهر تهران|اسلامشهر تهران|شهرری آژده نیا تهران|قرچک کردستان|قروه دوازده به قبل مازندران|ساری مازندران|ساری مازندران|بابل مازندران|بابل علی نژاد کلائی تهران|شهریار کاظمی زاده جلیلی مناف حسن زاده وژده البرز|نظرآباد البرز|نظرآباد بهمن محمد علی رجب فرزانه سادات آذربایجان شرقی|تبریز-شبستر آذربایجان شرقی|تبریز آذربایجان شرقی|تبریز آذربایجان شرقی|تبریز آذربایجان شرقی|تبریز علی زاده مازندران|زیراب علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی مرادی مرادی محمد مهدی محمد مهدی محمد مهدی محمد مهدی محمد مهدی محمد مهدی محمد امین محمد امین البرز|کرج البرز|کرج البرز|کرج البرز|کرج البرز|کرج البرز|کرج البرز|کرج البرز|کرج محمد محمد محمد محمد محمد

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات