جذب واحدهای فناور جدید در مرکز رشد و نوآوری آمل

جذب واحدهای فناور جدید در مرکز رشد و نوآوری آمل

چهل و هشتمین جلسه جذب و پذیرش واحدهای فناور در روز دوشنبه ۲۱ مهرماه سال جاری در سالن جلسات مرکز رشد و نوآوری آمل با حضور داوران علمی، فنی، تجاری سازی و فناوران برگزار شد. در این جلسه ایده های فناورانه در حوزه دام و طیور و نرم افزار مورد بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات