حضور نماینده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در هیات های حل اختلاف ادارات مالیاتی

حضور نماینده اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در هیات های حل اختلاف ادارات مالیاتی

با توجه به معرفی نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اکثر شعب مالیاتی تهران توسط این اتحادیه، اعضای محترم اتحادیه از این پس میتوانند در نامه اعتراض به برگ تشخیص یا رای هیات بدوی با درج عبارت زیر حضور نماینده از طرف این اتحادیه را درخواست کنند.
«همچنین خواهشمند است دستور فرمایید نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م. از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی انتخاب گردد»
به اطلاع می رساند در حال حاضر شعب زیر تحت پوشش اتحادیه می باشند:
شمال تهران– مرکز تهران – غرب تهران–  جنوب تهران - مودیان متوسط – مودیان بزرگ – مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

لینک اصل خبر در سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    منبع خبر

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

    اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات