اعلام اسامی کاندیداها و برگزاری انتخابات سالیانه اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کولینا

اعلام اسامی کاندیداها و برگزاری انتخابات سالیانه اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کولینا

قابل توجه اعضای انجمن علمی دانشجویی کولینا (دانشجویان گروه محترم علوم تغذیه):
انتخابات سالیانه اعضای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کولینا به صورت مجازی از ساعت ۸ الی ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ  ۹۹/۰۷/۲۸ از طریق لینک ذیل برگزار می گردد، جدول اسامی کاندیداهای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کولینا در ذیل آمده است. لازم به ذکر است هر نفر می تواند به ۵ نفر از کاندیداها رای دهد.

لینک رای دهی به کاندیداهای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کولینا :

اسامی کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کولینا در دانشکده بهداشت در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹
ردیف نام خانوادگی و نام مقطع رشته
۱ سهولی-محمدحسن کارشناسی ارشد علوم تغذیه
۲ صنعتی-وحید کارشناسی ارشد علوم تغذیه
۳ علی  بابایی  قهفرخی-زهرا کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
۴ احمدی-زینب  سادات کارشناسی ارشد علوم تغذیه
۵ حاتمی  ماربینی-مطهره کارشناسی ارشد علوم تغذیه
۶ نیکو عزمی شاشکوه کارشناسی ارشد علوم تغذیه
۷ نیلوفر حق شناس کارشناسی ارشد تغذیه بالینی
۸ ابوالفضل لاری کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
۹ سمیه فتاحی  فرادنبه Ph.D علوم تغذیه
۱۰ فرشاد تیموری Ph.D علوم تغذیه
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات