شتاب دهنده مدیریت برتر : شتاب دهنده حوزه Ed-Tech

شتاب دهنده مدیریت برتر : شتاب دهنده حوزه Ed-Tech

این شتاب دهنده با فراهم نمودن ظرفیت‌های ممتازی از قبیل شبکه سازی، آموزش، منتورینگ، فضای مناسب کاری، تخصیص منابع مالی، مشاوره، معرفی به سرمایه گذاران و سرمایه گذاری مستقیم از تمامی ایده‌های نوآورنه در حوزه‌های زیر حمایت می‌کند:

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات