فضای کار اشتراکی و شتابدهنده آرتان ۱۱۰۰ در سال پرالتهاب کرونا

فضای کار اشتراکی و شتابدهنده آرتان ۱۱۰۰ در سال پرالتهاب کرونا

از زمان آغاز به کار این مرکز، آرتان ۱۱۰۰ میزبانی دوستان پرتکاپوی اکوسیستم استارتاپی استان از جمله دوستان خوشفکر رویدادهای « خوشبختانه فضای کار اشتراکی آرتان ۱۱۰۰ با استقبال زیادی مواجه شد و تا قبل از شیوع ویروس کرونا حدود ۸۰ درصد ظرفیت فضا تکمیل شده‌بود. فضای کار اشتراکی آرتان ۱۱۰۰ فضای کار اشتراکی آرتان ۱۱۰۰ تا کنون تجربه حضور در فضای کار اشتراکی و یا شتابدهنده آرتان را داشته‌اید؟ نظر شما درباره این مرکز و فعالیت‌ها و تاثیرش چیست؟

متن کامل خبر در سایت تبریز آی او

  منبع خبر

  تبریز آی او

  تبریز آی او

  فناوری به وقت تبریز

   نظرات