کارگاه آموزشی با عنوان "آموزش و ارزشیابی الکترونیکی" به صورت مجازی برگزار می کند

کارگاه آموزشی با عنوان "آموزش و ارزشیابی الکترونیکی" به صورت مجازی برگزار می کند

پیرو مصوبه سومین جلسه کارگروه مشترک تفاهم نامه همکاری علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه تربیت مدرس، کارگاه آموزشی با عنوان "آموزش و ارزشیابی الکترونیکی" به صورت مجازی و با تدریس اساتید محترم دانشگاه تربیت مدرس برای تمامی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه برگزار می­گردد. شایان ذکر است این کارگاه چهار روزه در تاریخ­های پنجم لغایت هشتم آبان ۱۳۹۹ (دوشنبه تا پنجشنبه) از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر برگزار خواهد شد.

لینک­های کارگاه مذکور به شرح ذیل می­باشد.

لینک جلسه اول ۵ آبان از طریق Adobe Connect :
http://webcoen.iums.ac.ir/r۹۳j۳v۸ke۶q/?session=breezbreezgvf۹eno۳yc۹dy۹a۷ ;proto=true
 • لینک جلسه اول ۵ آبان از طریق Big Blue Button :
https://imcall.iums.ac.ir/b/xxc-dnf-zcv
 • لینک جلسه دوم ۶ آبان از طریق Adobe Connect :
http://webcoen.iums.ac.ir/r۴k۴be۳aiuw/?session=breezbreezuhxsdhfphf۵gzgma ;proto=true
 • لینک جلسه دوم ۶ آبان از طریق Big Blue Button :
https://imcall.iums.ac.ir/b/cqa-p6f-yat
 • لینک جلسه سوم ۷ آبان از طریق Adobe Connect :
http://webcoen.iums.ac.ir/r۵۲۷۴guiq۰t/?session=breezbreez۸as۷q۶yi۴ugi۵oxa ;proto=true
 • لینک جلسه سوم ۷ آبان از طریق Big Blue Button :
https://imcall.iums.ac.ir/b/zge-eky-h2u
 • لینک جلسه چهارم ۸ آبان از طریق Adobe Connect :
http://webcoen.iums.ac.ir/r۲mzxmm۲۵vh/?session=breezbreezf۳qqrhxw۷osahfyh ;proto=true
 • لینک جلسه چهارم ۸ آبان از طریق Big Blue Button :
https://imcall.iums.ac.ir/b/7y3-5y1-jjiلینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات