شیوه نامه و دستورالعملی جهت تعریف بند یک بخشنامه تمدید محدودیتهای ابلاغی

شیوه نامه و دستورالعملی جهت تعریف بند یک بخشنامه تمدید محدودیتهای ابلاغی

قابل توجه کلیه همکاران محترم

پیرو نامه شماره ۹۹/د/۱۱۵/۹۳۷۴ مورخه ۹۹/۷/۱۹در خصوص بخشنامه تمدید محدودیتهای ابلاغی، شیوه نامه و دستورالعملی جهت تعریف بند یک این بخشنامه تهیه گردیده که در پیوست قابل مشاهده و دانلود می باشد.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات