نشست مشترک رئیس پارک و مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

نشست مشترک رئیس پارک و مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

در راستای طرح توسعه زیرساخت های پارک علم و فناوری صورت گرفت؛

نشست مشترک رئیس پارک و مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری فارس، در راستای توسعه زیرساخت‌های پارک در حمایت از واحدهای فناور و واگذاری اراضی به شرکتهای فناور و دانش‌بنیان نشست مشترکی با حضور رئیس پارک علم و فناوری فارس، معاون املاک و حقوقی، روسای اداره واگذاری اراضی و فنی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس برگزار شد.

دکتر ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری فارس در ابتدا با ارائه گزارش از وضعیت پارک در سطح کشور، توسعه زیرساختهای فیزیکی و تملکی پارک را از اولویتهای برنامه های پیش رو برشمرد و اضافه کرد: در گام نخست، سند مالکیت اراضی در تملک پارک به صورت قانونی صادر شده است.

دکتر ذوالقدر افزود: آئین نامه های واگذاری زمین به واحدهای فناور تهیه شده است و مقدمات توسعه زیرساختی تاسیساتی نیز در دست اقدام است تا اراضی مورد نیاز واحدهای فناور به متقاضیان واگذار شود.

ذوالقدر معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی فارس نیز در این نشست با اشاره به محدودیت زمین‌های فاقد کاربری در سطح شیراز بیان داشت: با توجه به اهمیت جایگاه پارک علم و فناوری فارس در توسعه دانش و فناوری استان، آماده همکاری با این مجموعه هستیم.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری فارس

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری فارس

  پارک علم و فناوری فارس

  پارک علم و فناوری فارس یک پارک علم و فناوری در شهر شیراز می باشد

   نظرات