تغییر تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی

تغییر تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی


پیرو نامه شماره ۸۱۱۳/۱۰۰/د/۹۹ مورخ ۹۹/۷/۳۰ در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان"آموزش وارزشیابی الکترونیکی" در تاریخ­های پنجم لغایت هشتم آبان ۱۳۹۹ (دوشنبه تا پنجشنبه)، به استحضار میرساند برگزاری کارگاه مذکور از سوی دانشگاه تربیت مدرس به تاریخ دیگری موکول شد که متعاقباً اعلام خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات