صد و سی و پنجمین جلسه شورای جذب و پذیرش برگزار شد

صد و سی و پنجمین جلسه شورای جذب و پذیرش برگزار شد

صد و سی و چهارمین جلسه شورای جذب و پذیرش هسته فناور در مرکز رشد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، جلسه جذب و پذیرش ایده محوری تحت عنوان ” تولید دانهال های تلقیح شده ترافل Tuber sp ” راس ساعت ده و نیم صبح روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه سال جاری به‌صورت حضوری برگزار شد.

در ابتدای جلسه رضا صالحی ملک‌آبادی توضیحات مبسوطی را در مورد ایده محوری ارائه نمودند و در ادامه داوران محترم سوالات و نظرات خود را در مورد ایده مطرح کردند و ایشان به دفاع از خود پرداختند.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان بابایی زاد، قاسمی، انصاری، متولی و اسدی موردبررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره پیش رشد مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است؛  به گفته صالحی، هدف از این پروژه، بررسی تکنیک‌های مختلف تلقیح و اثر تیمارهای مختلف تغذیه‌ای، محیطی و هورمونی بر افزایش درصد موفقیت تلقیح و تولید دانهال های تلقیح شده با معیارهای کیفی بین‌المللی می‌باشد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات