مسابقه کتابخوانی نوآوری" متفاوت فکر کنید"

مسابقه کتابخوانی نوآوری" متفاوت فکر کنید"

مسابقه کتابخوانی نوآوری
مرکز نوآری دانشگاه جهت ایجاد انگیزه در بین علاقمندان به راه اندازی کسب و کارهای نوین اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی با مشارکت کتابخانه مرکزی دانشگاه نمود.

منبع خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

    نظرات