معیارهای دانش‌بنیان شدن به محصولات زیست فناوری رسید

تایید دانش‌بنیان بودن محصولات عرضه شده به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بر اساس، اصول علمی مورد تایید خبرگان مسئول ارزیابی، انجام می‌گیرد. زیست فناوری یکی از حوزه‌های مهمی است که محورها و معیارهای دانش‌بنیان شدن محصولات فنارانه در آن، تبیین شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه زیست فناوری با توجه به این معیارها، می‌توانند محصولات خود را به این معاونت ارائه کنند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات