اخذ گواهینامه بین المللی ایزو ۱۳۴۸۵توسط شرکت راسپینا صنعت قشم/ پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) فرصت مناسبی برای فناوران است

اخذ گواهینامه بین المللی ایزو ۱۳۴۸۵توسط شرکت راسپینا صنعت قشم/ پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) فرصت مناسبی برای فناوران است

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  منبع خبر

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

   نظرات