برگزاری دوره آمادگی سومین جشنواره ایده‌های نوآورانه همایش آموزش پزشکی و ششمین جشنواره آموزشی استاد پروانه وثوق

برگزاری دوره آمادگی سومین جشنواره ایده‌های نوآورانه همایش آموزش پزشکی و ششمین جشنواره آموزشی استاد پروانه وثوق

به منظور مشارکت بیشتر دانشجویان در سومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و ششمین جشنواره آموزشی استاد پروانه وثوق، کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش در نظر دارد نخستین دوره آمادگی در این رویداد را برای علاقه مندان به مباحث آموزش پزشکی در آبان ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار نماید.

پوستر و برنامه زمانبندی، به پیوست می باشد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات