پنجاه و دومین جلسه جذب و پذیرش واحدهای متقاضی در آمل

پنجاه و دومین جلسه جذب و پذیرش واحدهای متقاضی در آمل

پنجاه و دومین جلسه جذب و پذیرش واحدهای متقاضی در مرکز رشد و نوآوری آمل در آبان سال جاری برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات