بازدید آقای دکتر کامبیز بازرگان، معاون تحقیقاتی وزیر جهاد کشاورزی از مرکز رشد شاهوار ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

بازدید آقای دکتر کامبیز بازرگان، معاون تحقیقاتی وزیر جهاد کشاورزی از مرکز رشد شاهوار ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ آقای دکتر کامبیز بازرگان، معاون تحقیقاتی وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و آقای دکتر حاجیوند رییس موسسه تحقیقات باغبانی کشور از مرکز رشد مشترک پارک علم و فناوری استان سمنان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (مرکز رشد شاهوار) بازدید کردند. در این بازدید آقای دکتر محسن نظری، رییس پارک و آقای دکتر دزیانیان رییس مرکز تحقیقات میزبان دکتر بازرگان بودند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان سمنان

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان یک پارک علم و فناوری در شهر شاهرود می باشد

    نظرات