لیست کارگاه های آبان و آذرماه دفتر EDO

لیست کارگاه های آبان و آذرماه دفتر EDO

EDO لیست کارگاه های آبان و آذرماه دفتر
ردیف عنوان کارگاه اداره کنندگان بازه زمانی مکان برگزاری ساعت شروع مخاطبان
۱ SPSS آشنایی با نرم افزار
(مقدماتی و متوسطه)
جناب آقای مهندس علی اکبر و سرکار خانم مهندس سلیمانی ۲۴ و ۹۹/۸/۲۵ مجازی ۱۵ الی ۱۷ دانشجویان همه مقاطع
لینک ورود به جلسه: webco.iums.ac.ir/class/۸۱/۵۰۳
۲ برنامه ریزی آموزشی، روشهای آموزشی و تدریس (۱) سرکارخانم دکتر دهداری ۹۹/۸/۲۶ مجازی ۳۰/۸ الی ۱۱ دانشجویان Ph.D.
۳ برنامه ریزی آموزشی، روشهای آموزشی و تدریس (۲) سرکارخانم دکتر صلحی ۹۹/۸/۲۷ مجازی ۳۰/۸ الی ۱۱ دانشجویان Ph.D.
لینک ورود به جلسه: webco.iums.ac.ir/class/۸۱/۶۲۸
۴ camtasia سرکار خانم دکتر عمرانی ۹۹/۸/۲۸
۹۹/۹/۵
مجازی ۹ الی ۱۲ اعضاء هیئت علمی و دانشجویان Ph.D.
لینک ورود به جلسه: webco.iums.ac.ir/class/۸۱/۵۰۳
۵ اخلاق حرفه ای جناب آقای دکتر حسینی شیرازی ۹۹/۹/۴ مجازی ۱۰ الی ۱۲ دانشجویان تحصیلات تکمیلی
لینک ورود به جلسه: webco.iums.ac.ir/class/۸۱/۶۲۸
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات