اطلاعیه درخصوص بیست و ششمین شماره (آبان ۹۹) نشریه علمی دانَشگاه علوم پزشکی قم با عنوان دانش و سلامت دین

اطلاعیه درخصوص بیست و ششمین شماره (آبان ۹۹) نشریه علمی دانَشگاه علوم پزشکی قم با عنوان دانش و سلامت دین

قابل توجه کلیه اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان عزیز

بیست و ششمین شماره (آبان ۹۹) نشریه علمی اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی قم با عنوان (دانش و سلامت دین) با هدف ترویج مفاهیم و مباحث مرتبط با مطالعات میان رشته ای سلامت و دین منتشر شده است.

سایر مستندات به پیوست می باشد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات