دکتر سید فرزاد حسینی، رئیس اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان از پارک علم و فناوری خوزستان بازدید نمودند.

دکتر سید فرزاد حسینی، رئیس اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان از پارک علم و فناوری خوزستان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خوزستان، دکتر سید فرزاد حسینی، رییس اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان به همراه دکتر حقیقی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز روز یکشنبه مورخ ۱۸ مهرماه ۹۹ از پارک علم و فناوری خوزستان بازدید نموده و طی نشستی با دکتر کاظمی نژاد، رییس پارک علم و فناوری خوزستان از فعالیت و عملکرد شرکت های تابعه این سازمان مطلع شدند.

همچنین بعد از این نشست، دکتر حسینی به همراه دکتر حقیقی از تعدادی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خوزستان، خانه استارتاپ اهواز به صورت حضوری بازدید بعمل آورده و در جریان فعالیت های شرکت های مستقر قرار گرفتند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خوزستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خوزستان

  پارک علم و فناوری خوزستان

  پارک علم و فناوری خوزستان یک پارک علم و فناوری در شهر اهواز می باشد

   نظرات