برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی

کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی در راستای توانمند سازی کلیه دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی در جهت پیشبرد اهداف دانشکده، در روزهای شنبه  مورخ ۹۹/۰۹/۰۱ از ساعت ۸ الی ۱۴ ظهر و مورخ ۹۹/۹/۸ و ۹۹/۹/۱۵ از ساعت ۸ الی ۱۲ ظهر به صورت آنلاین (مجازی ) توسط استاد محترم جناب آقای دکتر پیروی برگزار خواهد شد.

برگزار می نماید: EDO دفتر
ردیف عنوان کارگاه اداره کننده بازه زمانی مکان برگزاری ساعت شروع مخاطبان

۱

روش تحقیق کیفی

جناب آقای دکتر پیروی
۹۹/۹/۰۱
۹۹/۹/۰۸
۹۹/۹/۱۵

مجازی
۸ الی ۱۴
۸ الی ۱۲
۸ الی ۱۲

دانشجویان همه مقاطع
لینک ورود به جلسه: webco.iums.ac.ir/class/۸۱/۵۰۳
توجه :   ۱/ جهت ورود به جلسات مجازی نصب نرم افزار Adobe connect الزامی می باشد.
۲/حروف و اعداد لینک ورود به جلسه حتما" به انگلیسی تایپ شود.
علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و پیگیری به آدرس ذیل سرکار خانم مهندس مقدسی مراجعه نمایند:
Moghadasi.edo gmail.com

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات