بازدید مهندس عبداللهی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از شرکت های مستقر در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری مازندران

بازدید مهندس عبداللهی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از شرکت های مستقر در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری مازندران

بازدید مهندس عبداللهی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از شرکت های مستقر در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری مازندران

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری مازندران

  پارک علم و فناوری مازندران

  پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

   نظرات