قدردانی رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛

قدردانی رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  منبع خبر

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

   نظرات