کارگاه های برنامه ریزی آموزشی، روش های آموزشی و تدریس (۱) و (۲) و برگزاری جلسه اول کارگاه کمتژیا برگزارگردید

کارگاه های برنامه ریزی آموزشی، روش های آموزشی و تدریس (۱) و (۲) و برگزاری جلسه اول کارگاه کمتژیا برگزارگردید

کارگاه برنامه ریزی آموزشی، روش های آموزشی و تدریس (۱) و (۲) در روزهایدوشنبه و سه شنبه مورخ ۲۶ و۹۹/۰۸/۲۷ توسط مدرس محترم سرکار خانم دکتر دهداری جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و جلسه اول کارگاه کمتژیا در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۸ توسط مدرس محترم سرکار خانم دکتر عمرانی جهت اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت مجازی برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات