دیجی‌کالا برای تایید یا رد نظرات کاربران از هوش‌مصنوعی استفاده می‌کند

دیجی‌کالا برای تایید یا رد نظرات کاربران از هوش‌مصنوعی استفاده می‌کند

درحال‌حاضر مصنوعی دیجی‌کالا ۷۵ درصد نظرات را بررسی می‌کند و بررسی ۲۵ درصد دیگر برعهده نیروی انسانی است.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات