برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای

برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ایکارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای در راستای توانمند سازی اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجو.یاندر جهت پیشبرد اهداف دانشکده، روز سه شنبه مورخ ۹۹/۹/۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲به صورت آنلاین (مجازی ) توسط استاد محترم جناب آقای دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی با حضور جمعی از اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات