تمدید سامانه نقل و انتقال و میهمانی

تمدید سامانه نقل و انتقال و میهمانی

سامانه نقل و انتقال و میهمانی از روز سه شنبه مورخ ۹۹/۹/۱۱ لغایت پایان روز اداری چهارشنبه ۹۹/۹/۱۹ فعال خواهد گردید.

خبر

نامه لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات