سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مبنای کار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار، گروه‌های فعال در بازارسرمایه دنیا را بسیار بزرگ و متنوع عنوان کرد و افزود: هرچند که این تنوع گسترده خدمات در بازار ما وجود ندارد، اما تغییرات در بازار سرمایه ما نیز قابل توجه است. وی تاکید کرد: بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها باید به کمک نهادهای مالی اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های ‏مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و … انجام شود؛ زیرا در این نهادها، نیروهای متخصص حضور دارند و از ‏طرفی بر اساس قوانین سازمان بورس عمل می‌کنند که این موضوع، کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد. این در حالی ‏است که به دلیل قوانین در کشور ما این تنوع خدمات وجود ندارد و لازم است با صدور مجوزهای بیشتر به ‏سمت افزایش و تنوع نهادهای مالی حرکت کنیم.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات