۵ تاکتیک رهبری که اعتماد می‌سازند

برای رهبر خوب بودن نیازی به پوشیدن لباسی خاص، خودنمایی یا یادآوری کردن به دیگران که شما تصمیم گیرنده نهایی هستید، نیست. برای رهبر خوب بودن باید چگونگی برقراری ارتباط موثر با دیگران را آموخت؛ ارتباطی که در نهایت به ایجاد اعتماد ختم می‌شود. اگر فقط به گفتن جمله «کارت خوب بود» برای تمام کارها و کارمندان بسنده کنید، این جمله به سرعت تاثیر خود را از دست می‌دهد. رهبری موثر این نیست که فقط از کارمندان تعریف کنید، بلکه برخی تحقیقات نشان داده‌اند که بازخورد «منفی» (البته با شیوه بیان درست) تاثیر بیشتری در کمک کردن به کارمندان دارد. برای اینکه رهبر بهتری باشید بهتر است تظاهر را کنار گذاشته و سعی کنید بهترین خودتان را نشان دهید. حتی اگر شما خطا کار نبودید هم باید کمی تامل کرده و به نقش احتمالی خود فکر کنید. باید کاری کنید تا اشتباهات در یک محیط کنترل شده رخ دهند، ولی هدف نهایی شما باید در واقع رساندن کارکنان به جایگاهی باشد که از کار کردن مستقل احساس راحتی و آسودگی خاطر پیدا کنند، آنوقت می‌توانید فرد را از یک کارمند ساده به یک عضو واقعی تیم تبدیل کنید. اگر اشتباه کردند باید به آنها کمک کنید تا دوباره روی پای خود بایستند.

متن کامل خبر در سایت دیجیاتو

  منبع خبر

  دیجیاتو

  دیجیاتو

  جدیدترین اخبار و مقالات دنیای بازی و سینما

   نظرات