چرا حضور افراد بسیار حساس در تیم‌های کاری یک مزیت است؟

در این مقاله پنج ویژگی متمایزکننده افراد بسیار حساس که آنها را از بقیه نیروهای کاری متمایز و برجسته می‌کند، ارائه شده است. باتوجه به اینکه چنین افرادی عموما جزئیات بیشتری از محیط دریافت و مشاهده می‌کنند، در محل کار خود نیز دریافت‌های بیشتری از بقیه دارند. به دلیل آنکه عموما این افراد حس همدلی بیشتری با اطرافیان دارند، نه گفتن برایشان بسیار سخت است و وقتی می‌‌خواهند به کسی نه بگویند احساس گناه می‌کنند. از یک طرف چنین روحیه‌ای می‌تواند برای افراد بسیار حساس آسیب زننده باشد؛ اما از سوی دیگر چنین مهارت‌های ادراکی در محیط کار باعث درک بهتر سایر کارمندان و بهبود روابط می‌شود. این افراد از هوش و توانمندی خود برای برقراری ارتباط بهتر با محیط اطرافشان کمک می‌گیرند. اگر بخواهند با دیگران تعامل داشته باشند، قدرت مدیریت بر روابط را دارند و از توانمندی همدلی و ادارک خود برای برقراری ارتباط خوب کمک می‌گیرند. به دلیل قدرت همدلی و درک متقابل، این نیروهای کاری می‌توانند رفتارهای سایر کارمندان را به خوبی درک کنند و از این زاویه در محیط کار می‌توانند تفاوت‌های جزئی را هم درک کنند.

متن کامل خبر در سایت دیجیاتو

  منبع خبر

  دیجیاتو

  دیجیاتو

  جدیدترین اخبار و مقالات دنیای بازی و سینما

   نظرات