نمایشگاه مجازی دستاورد های پژوهش، فناوری و فن بازار استان بوشهر

نمایشگاه مجازی دستاورد های پژوهش، فناوری و فن بازار استان بوشهرنمایشگاه مجازی دستاورد های پژوهش، فناوری و فن بازار استان بوشهر

techmarket.pgstp.ir

لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  منبع خبر

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

   نظرات