مسابقه فیلم آموزی مرکز نوآوری دانشگاه

مسابقه فیلم آموزی مرکز نوآوری دانشگاه

مسابقه فیلم آموزی مرکز نوآوری دانشگاه
مرکز نوآوری دانشگاه برگزار می کند
مرکز نوآروی دانشگاه کردستان با عنایت به استقبال شما دانشجویان و علاقمندان حوزه های کسب و کار نوین و در راستای رسالت های این مرکز اقدام به برگزاری مسابقه ای تحت عنوان مسابقه فیلم آموزی " بنیان گذار" در تاریخ ۲۹ آذر ماه سالجاری راس ساعت ۱۸ نموده است.در این رویداد که در زمان شیوع کرونا بهترین فرصت جهت آموزش غیر مستقیم می باشد جوایزی ارزنده به نفرات اول تا سوم اهدا خواهدشد.

منبع خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

    نظرات