در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات  صندوق رفاه دانشجویان درسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ، دستورالعمل وام ضروری ویژه دانشجویان مقطع د

در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان درسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ، دستورالعمل وام ضروری ویژه دانشجویان مقطع د

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:
به پیوست دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات  صندوق رفاه دانشجویان درسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ، دستورالعمل وام ضروری ویژه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی(Phd) و نمونه فرم جدید تعهد محضری می باشد. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات