جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای برنامه‌های علمی و فناوری استان سمنان

جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای برنامه‌های علمی و فناوری استان سمنان

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان سمنان

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان یک پارک علم و فناوری در شهر شاهرود می باشد

    نظرات