استاندار مرکزی: ارتباط بیشتر میان بخش خصوصی با دانشگاه‌های استان، امری ضروری است.

استاندار مرکزی بر افزایش نقش بخش خصوصی در امر پژوهش تاکید کرد و گفت: استان مرکزی با دارا بودن سه هزار واحد صنعتی و مراکز علمی و پژوهشی، ظرفیت جهش و توسعه در امر تحقیقات را دارد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات