کارنامه آبان ماهِ کارگزاری‌ها

بررسی دقیق‌تر عملکرد کارگزاری‌های فعال در بازارسرمایه نشان می‌دهد این نهادهای مالی در آبان ماه امسال توانستند ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بابت خرید و فروش سهام، اوراق بدهی اوراق مشتقه و واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در کارنامه خود ثبت کنند. ۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز حجم معاملات عادی در خرید و فروش سهام در این نهادهای مالی بوده است. همچنین بررسی عملکرد این کارگزاری‌ها به تفکیک فعالیت در انواع اوراق و بازار نشان می‌دهد که این نهادها مالی در ماه گذشته درآمدی در حدود ۲. ۵ هزار میلیارد تومان از خرید و فروش کارگزاری‌ها در ماه گذشته مربوط به معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بوده است. در این میان ۵۰ میلیارد تومان از رقم مزبور به خرید و فروش در زمینه بازارگردانی الگوریتمی در ETF‌ها تعلق داشته که توسط کارگزاری حافظ صورت گرفت. کارگزاری‌های سهم آشنا، نهایت نگر، حافظ و صبا تامین نیز از دیگر کارگزاری‌های فعال در ماه گذشته که خرید و فروش بیش از ۴ هزار میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کردند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات