بازار جهانی نفت در سال آینده متحول می‌شود؟

بازار جهانی نفت در سال آینده متحول می‌شود؟

انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۱ از رکورد پایینی که در دوران قرنطیه کووید ۱۹ مشاهده شد، بهبود پیدا کند اما افزایش قابل انتظار تولید نفت خاورمیانه و رشد سوخت زیستی بدون شک این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بهبود عرضه از سوی اوپک به معنای تغییر روند سالهای اخیر خواهد بود و فراوانی عرضه نفت سبک شیرین که تحت تاثیر رشد تولید نفت شیل آمریکا بود، جای خود را به فراوانی عرضه نفت مدیوم ترش می‌دهد.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات