جاماندن پارک علم و فناوری پردیس در اجرای برخی‌ برنامه‌ها

وی با تاکید بر اینکه همین کاهش اختصاص بودجه پارک فناوری پردیس در دوسال اخیر باعث جاماندن از رشد پارک در اجرای برخی برنامه‌ها شده است، بیان کرد: تقریبا طی دو سال گذشته همه پارک‌ها به صورت میانگین ۱۰۰ درصد رشد داشتند ولی پارک فناوری پردیس کمتر از ۱۰ درصد رشد بودجه‌ای داشته است. به گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس، دوسال پارک فناوری پردیس با توجه به افزایش هزینه‌ها به سختی ولی بر اساس برنامه پیشرفت اما برای سال ۱۴۰۰ نیز اگر همین بودجه مد نظر قرار بگیرد با مسائل جدی‌تری روبرو خواهیم شد.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات