کسری بودجه دولت ها بر بازار سرمایه اثرگذار است

در ادامه این سمینار، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، به بررسی بدهی‌های دولت و نقش اوراق در تعادل بخشی به بودجه پرداخت. وی افزود: پیشنهاد این است که دولت برای حذف نوسانات درآمد نفتی بر بودجه، به جای سهم ثابت، مبلغ ثابت از درآمدهای نفتی را برداشت کند. به گفته توکلی همچنین استفاده گسترده از اوراق مالی اسلامی برای تامین کسری بودجه و تعیین یک سقف کلی برای مجموع بدهی‌های دولت شامل اوراق موجود در بازار بدهی، بدهی به بانک‌ها، نهادهای عمومی و پیمانکاران نیز در اصلاح بودجه موثر خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات