اقتصاد محتوا با ایجاد زیست بوم کامل کاربران ممکن می شود

دیجیتالی کردن محتوای کالاها و خدمات از ویژگی‌های مهم این بازارهای جدید است که در کنار توسعه پلتفرمی و شبکه‌های اجتماعی از مهم‌ترین جنبه‌های بروز اقتصاد محتوا است. بنابراین در حوزه محتوا به‌عنوان یک بازار قابل توجه، لازم است که به حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی، در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی، توجه به بازار‌های منطقه‌ای با توجه به ظرفیت‌های فنی جوانان فارغ‌التحصیل و تکمیل برنامه‌های توسعه دولت الکترونیکی و اسناد راهبردی لازم در لایه‌های حاکمیتی دقت کامل شود. بنابراین تحلیل وضعیت این بخش نشان می‌دهد که هنوز صنعت محتوای دیجیتال در ایران شکل نگرفته ولی در حال شکل‌گیری است. در برنامه ششم توسعه سهم ۵ برابری تولیدمحتوا، حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محﻘﻘان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنری، فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی، بهبود مستمر فضایکسب و کار و تﻘویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها، دسترسی به خدمات بر مبنای دولت الکترونیک، تخفیف مالیاتی برای خرید الکترونیکی کالای داخلی و همچنین در یکی از بندهای سیاستهای کلی فضایمجازی ابلاغی رهبری، ایشان بر ضرورت مﻘدم داشتن محتوا نسبت به زیرساختها و قالبها و خدمات اینترنتی و سرمایهگذاری بالا و مستمر در زمینه تولید وسیع و فزاینده محتوای جذاب براساس اسلام و گفتمان انﻘلاب اسلامی تاکیدکردند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات