درخواست و اعلام  آمادگی اعضاء هیئت علمی به عنوان کاندیدا برای تصدی پست مدیریت گروه

درخواست و اعلام آمادگی اعضاء هیئت علمی به عنوان کاندیدا برای تصدی پست مدیریت گروه

با عنایت به مصوبه دویست و نود و سومین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ ۹۹/۰۴/۱۶ و عطف به نامه شماره ۳۵۸۲/۱۰۰/د/۹۹ مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ با موضوع "شیوه نامه انتخاب مدیران گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران"، مقتضی است مطابق مراحل و فرآیند گام به گام مندرج و شیوه نامه ابلاغی و با تاکید بر ماده ۴ شیوه نامه فوق (پیوست) ، اعضاء واجد شرایط به عنوان کاندیدای مدیر گروه می توانند درخواست و اعلام آمادگی تصدی پست مدیریت گروه مربوطه را به همراه رزومه حرفه ای-مدیریتی و برنامه پیشنهادی دوره دو ساله آتی آن گروه با فرمت PDF تا تاریخ ۹۹/۱۰/۲۴ در سامانه انتخاب آنلاین مدیران گروه های آموزشی ( MES.IUMS.AC.IR ) ثبت نمایند.
لازم به ذکر است نام کاربری و کلمه عبور سامانه فوق کد ملی و نوع کاربری هیئت علمی تعریف شده است.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات