رویداد جذب سرمایه در حوزه معدن برگذار شد

رویداد جذب سرمایه در حوزه معدن برگذار شد

وی ادامه داد: ما از نظر وجود معادن جزو ۱۰ کشور برتر دنیا هستیم اما از نظر تولید و استخراج در این جایگاه قرار نداریم و برای اکتشاف، استخراج و بهره برداری و صنایع پایین دستی معدن همچنان از روش‌های سنتی استفاده می‌کنیم. اولین تیم متقاضی سرمایه بود که ماموریت خود را تولید گریدهای مختلف نانوسیلیکای رسوبی مطابق با نیاز صنایع کشور با هدف بهبود خواص مکانیکی، کاهش مصرف سوخت، بهبود کارایی و کیفیت، قیمت پایین‌تر و … بیان کرد. سرمایه مورد تقاضای این تیم ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عنوان شد که در بخش‌های مختلف نیروی انسانی، توسعه محصول و بازاریابی هزینه خواهد شد. سومین تیم متقاضی سرمایه در حوزه معدن بود. سرمایه مورد تقاضای این تیم ۱ میلیارد تومان بیان شد که در بخش‌های نیروی انسانی، تبلیغات و توسعه اپلیکیشن هزینه خواهد شد. سرمایه مورد تقاضای این تیم، ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان عنوان شد که محل مصرف آن بخش‌های مختلف تجهیزات و مواد اولیه، نیروی انسانی، تبلیغات و آزمایشات و برون سپاری خدمات خواهد بود. بازار هدف این محصول نیز تمام معادن عمومی و خصوصی و شرکت‌های خدماتی در حوزه معدن می‌باشد. است که پنجمین تیم متقاضی سرمایه در حوزه معدن بود. سرمایه مورد تقاضای این تیم، ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عنوان شد که در بخش‌های توسعه و بازاریابی محصول هزینه خواهد شد. سرمایه مورد تقاضای این استارتاپ ۷ میلیارد تومان بیان شد که در بخش‌های مختلف تجهیزات، نیروی انسانی و دستمزد، هزینه خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات