برگزاری وبینار آموزشی بحران کرونا فرصت ها و تهدیدها

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: وبینار آموزشی بحران کرونا فرصت ها و تهدیدها روز چهارشنبه ۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۹صبح توسط مهندس آرش فره وشی مدیر عامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری نوآوران افلاک برگزار گردید. در این دوره که بیش از ۳۰ واحد فناور شرکت کرده بودند مهندس فره وشی در خصوص شرایط بازار و کسب و کارها در دوران کرونا را مورد بررسی قرار دادند.

مدیر عامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری افلاک در ادامه افزودند: ما باید با تمرکز بر کشف فرصت های کارآفرینی، راهکارهایی برای بهبود شرایط کسب و کارها در این دوران و آمادگی را برای دوران پسا کرونا داشته باشیم.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات