تدوین نقشه ملی توانمندسازی زنان در ICT

فرازمند اظهار داشت: بررسی و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در حوزه ICT برای حل چالش‌ها و افزایش توانمندی بانوان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ارائه بسته سیاستی پیشنهادی اولویت‌های بخش ICT برای توانمندسازی زنان برحسب شرایط و ظرفیت‌ها با محوریت اشتغال‌زایی و بهبود زندگی اقتصادی و معیشتی زنان و کاهش شکاف دیجیتالی جنسیتی از دیگر اهداف این طرح است. مجری پروژه «تدوین نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت‌های بخش ICT برای توانمندسازی زنان» گفت: توانمندسازی زنان در حوزه ICT از طریق آموزش و آگاه سازی آنها نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی، با توجه به جایگاه و نقشی که در تربیت فرزندان دارند، هم به لحاظ مدیریت صحیح نحوه فعالیت فرزندانشان در این فضا و هم به جهت ایجاد اشتغال و کسب درآمد و نیز ارتقا سطح مهارت تخصصی و عمومی آنها، برای جامعه و خانواده اهمیت بسزایی خواهد داشت.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات