جلسه برگزاری رویداد تخصصی مشترک در حوزه سلامت

دومین جلسه برگزاری رویداد تخصصی مشترک در حوزه سلامت با دانشگاه علوم پزشکی با حضور محمد علی نیزاری رئیس مرکز رشد جهاد دانشگاهی، سید رضا علوی، معاون فناوری مرکز و دکتر محسن چکی مدیر توسعه و فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
سیدرضا علوی ‏، معاون فناوری مرکز رشد و سلامت جهاد دانشگاهی در ابتدای جلسه عنوان (ششمین رویداد فرآفرین سلامت دیجیتال ) را برای عنوان این رویداد پیشنهاد داد و گفت لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

    منبع خبر

    مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

    مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان یک مرکز رشد در شهر اهواز می باشد

      نظرات