برگزاری جلسه پارک با دانشگاه علوم پزشکی ارتش

برگزاری جلسه پارک با دانشگاه علوم پزشکی ارتش

جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌‌مدرس، در این جلسه معاون برنامه‌ریزی پارک، محمدصادق سبط الشیخ انصاری و کارگزار ناحیه نوآوری مدرس با سرهنگ دکتر یوسفی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش، سرهنگ دکتر ناصح، جانشین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش و سرکار خانم دکتر زرگر، مدیر راهبری و توسعه تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ارتش به تبادل‌نظر و بحث و گفتگو درباره ناحیه نوآوری پرداختند.

در این جلسه که در روز دوشنبه ۲۲ دی سال جاری  در محل دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد، در ابتدا معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک، به معرفی ناحیه نوآوری مدرس و مزایای بهره‌مندی از آن پرداخت و از دانشگاه علوم پزشکی ارتش به‌عنوان یکی از بازیگران مهم ناحیه نوآوری نام برد و از تعاملات بیشتر هدفمند به‌عنوان یکی از ابزارهای سودمند شبکه‌سازی در ناحیه نوآوری نام برد.

پس‌ازآن دکتر یوسفی، ضمن استقبال از فعالیت‌های صورت گرفته در ناحیه نوآوری، به معرفی دانشگاه علوم پزشکی ارتش و توانمندی‌های موجود در آن مانند مرکز رشد، ۱۵ مرکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌های مجهز و ۲۰۲ اعضاء هیات‌علمی پرداخت.

در خاتمه طرفین در خصوص نحوه مشارکت و همکاری در ناحیه نوآوری مانند پروژه‌های دانشگاهی، تبادل استاد و دانشجو، مرکز رشد همکار، استفاده از پتانسیل‌های عناصر ناحیه نوآوری و شرکت‌های فناور و تجربه ستادی پارک توافق کردند.

ساعت ۱۰:۰۰ – ۹۹/۱۰/۲۹

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات