کتابی برای تازه واردان بازار سرمایه: «کلید ورود به دنیای بزرگ بورس»

در فصل نخست کتاب مطالبی کلی و مهم در مورد کلیت بازار بورس بیان شده تا خوانندگان چهارچوبی از این بازار در ذهن خود داشته باشند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات