وبینار عوامل موثر بر بروز خلاقیت و راهکارهای اجرایی جهت افزایش آن

وبینار عوامل موثر بر بروز خلاقیت و راهکارهای اجرایی جهت افزایش آن


لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد

   نظرات